Základné informácie o projekte

Názov projektu
Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov

Slogan projektu
Spolu s Rómami dosiahneme viac

Číslo projektu
LDIPP001

Trvanie projektu
máj 2020 – máj 2023

Zdroje financovania
Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Medzinárodný partner projektu
Európske Wergeland Centrum, Oslo, Nórsko

Anotácia projektu
Štátny pedagogický ústav je prijímateľom preddefinovaného projektu „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ známejší pod názvom „Spolu s Rómami dosiahneme viac“. Zámerom projektu je systémová podpora zavedenia vyučovania rómskeho jazyka a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho programu škôl so žiakmi z rómskych komunít, podpora interkultúrneho vzdelávania a demokratického a inkluzívneho školského prostredia.