Publikácie

• Rómsko-slovenský a slovensko-rómsky slovník pre pedagógov/3000 ks

• Rómsko-slovenská čítanka pre 3. ročník základnej školy + pracovný zošit/1000 ks

• Rómsko-slovenská čítanka pre 4. ročník základnej školy + pracovný zošit/1000 ks

• Rómsky jazyk pre mierne pokročilých žiakov + pracovný zošit/2000 ks

• Metodika k Dejepisnej čítanke – pátrame po minulosti Rómov/500 ks

 

• Metodika „História Rómov“/500 ks

• Pravidlá rómskeho pravopisu – reedícia/500 ks

 

• 2x zborníky z konferencie/1000 ks

• Publikácia – príklady dobrej praxe k výchove a vzdelávaniu k ľudským právam a       demokratického občianstvu/1 ks, elektronická verzia