Školenie školiteľov

Školenie multiplikátorov/školiteľov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu je zamerané na zvýšenie odborných kapacít v danej oblasti, t. j. vyškoliť školiteľov, učiteľov alebo iných aktérov z oblasti vzdelávania s cieľom posilniť kapacity v oblasti výchovy a vzdelávania k demokratickému občianstvu a inkluzívneho rozvoja škôl. Vybudovaná sieť multiplikátorov/školiteľov podporí implementáciu Slovenskej akadémie Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých.